อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป ป้องกันไฟเกิน ไฟลัดวงจร ไฟรั่วและไฟดูด

ไฟฟ้านับเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก แต่หากมองอีกด้านหนึ่งไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียได้มากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเป็นอัคคีภัยอันเนื่องมากจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และความประมาทของผู้ใช้งาน จนเป็นที่มาของความสูญเสียของทรัพย์สินและชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดีเราสามารถขจัดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และอาคารสำนักงาน สำหรับใช้ป้องกันอันตรายจากไฟเกิน ไฟช๊อต ไฟรั่ว และไฟดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature Circuit Breakers)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature Circuit Breakers)

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload) และกระแสลัดวงจร (Short Circuit)

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (Residual Current Devices)

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (Residual Current Devices)

อุปกรณ์ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้ารั่ว กล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่มีการรั่วของกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะรั่วลงดินหรือรั่วผ่านร่างกายของคน หรือที่เรียกกันว่าไฟดูด เกินกว่าค่าที่จะเริ่มเป็นอันตรายต่อมนุษย์ (30 มิลลิแอมป์) อุปกรณ์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบทันทีโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protection Devices)

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protection Devices)

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า มีหน้าที่และหลักการคือลัดวงจรตัวเองในขณะเกิดแรงดันเกินจากฟ้าผ่า เพื่อทำให้กระแสเซิร์จเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเองลงสู่กราวด์

อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)

อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)

อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานเป็นเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปเปิด-ปิด อุปกรณ์พวกนั้นเอง

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่รวามอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าต่าง ๆ (เซอร์กิตเบรกเกอร์, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว, และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามลักษณะการใช้งาน)

Distribution Boards

Distribution Boards

Distribution Boards คือ Enclosure สำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีพื้นที่ภายในมากและสะดวกสำหรับการต่อสายไฟ

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Weibo
  • Print
  • Email
 •   Cancel
gad02465 c2b3c393fe43b9f6c1257a0c0021d47e